Fra regnskapsåret 2022 ble det bestemt at alle enkeltpersonforetak (ENK) måtte levere skattemeldingen digitalt via et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Fra regnskapsåret 2023 utvides dette til å gjelde også alle aksjeselskap (AS).

Det finnes likevel fremdeles dette unntaket:

Enkeltpersonforetak med «enkle forhold» kan fylle ut næringsspesifikasjon direkte i skattemeldingen i Skatteetatens portal for innsending på skatteetaten.no. De behøver da ikke å sende via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Følgende typer enkeltpersonforetak regnes ikke for å ha «enkle forhold», og kan dermed heller ikke benytte Skatteetatens portal:

  • Revisjonspliktige enkeltpersonforetak
  • Regnskapspliktige enkeltpersonforetak
  • Enkeltpersonforetak med skattefunn (fordi det kreves bekreftelse fra revisor).

For Ajour-brukere som ikke kan benytte Skatteetatens portal, vil vi igjen kunne tilby en løsning via UniMicros årsavslutningsmodul slik at skattemelding og årsregnskap leveres via system. Modulen støtter selskapsformene ENK og AS. Regnskapspliktige enkeltpersonforetak kan ikke benytte modulen, da den ikke støtter næringsoppgave 2. Heller ikke enkeltpersonforetak i landbruket.

Dataoverføringen fra Ajour Office til UniMicro foregår da enten ved opplasting av SAF-T fil eksportert fra Ajour Office (NB: versjon 4.3.73 eller senere), eller ved manuell innlegging av saldobalanse.

Årsavslutningen i UniMicro er laget som en veiviser (med sjekklister og avstemminger) som leder deg gjennom de nødvendige stegene og til slutt sender skattemeldingen og årsregnskapet elektronisk til Altinn. Det kreves selvsagt en viss regnskapsforståelse for å komme seg gjennom alle stegene på egenhånd.

Modulen kan bestilles via e-post til post@ajour.no. Vi oppretter da virksomheten i UniMicro og sender deg en invitasjonslink via e-post så snart UniMicro åpner opp for 2023-innsending. Vi sender deg også en enkel veiledning som forklarer hvordan du overfører dataene dine fra Ajour Office og gjennomfører årsavslutningen i UniMicro. Prisen er p.t. kr 1190,- ekskl. mva per år per virksomhet.

Fristen for innlevering av skattemelding og årsregnskap er 31. mai både for enkeltpersonforetak og aksjeselskaper.

Ajour

Ajour

Vi hjelper småbedrifter å lykkes

Med Ajour Office klarer du både å drive firmaet, fakturere og føre regnskapet selv!

Har du spørsmål eller kommentarer? Send oss en melding her på siden, diskuter i Ajour Brukerforum eller spør vår regnskapsfører.