Levering av skattemelding og årsregnskap 2023

Fra regnskapsåret 2022 ble det bestemt at alle enkeltpersonforetak (ENK) måtte levere skattemeldingen via et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Fra regnskapsåret 2023 utvides dette til å gjelde også alle aksjeselskap (AS). Enkeltpersonforetak med «enkle...