På grunn av Korona, er den laveste mva-satsen redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1.4. – 31.10.2020. Endringen gjelder levering som skjer fra 1.4.2020.

Laveste sats brukes ved

  • persontransport
  • ferging av kjøretøy
  • kinobilletter
  • romutleie i hotell og så videre og campingvirksomhet
  • utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom
  • inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentra og større idrettsarrangement

Leveringstidspunktet bestemmer

Det er tidspunktet for levering av tjenesten som bestemmer hvilken sats som skal brukes. Tidspunktet fakturaen utstedes på er uten betydning. Dette innebærer at alle tjenester som er levert før 1. april 2020 skal avgiftsberegnes med 12 %. Tjenester levert etter dette tidspunktet skal avgiftsberegnes med 6 %.

 

  • Er det forskuddsfakturert med 12 %, men levering skjer etter 1. april 2020, må selger utstede kreditnota og en ny faktura med 6 %. Har kjøper fradragsrett for inngående merverdiavgift må han korrigere sin fradragsføring tilsvarende.
  • Er det forskuddsfakturert med 6 %, men levering skjer etter 31. oktober 2020, skal selger avgiftsberegne med 12 %. Selger kan da velge om han vil ta denne kostnaden selv eller om han vil belaste kjøper.
  • Er det fakturert med 12 % etter 1. april 2020, men før 1. november 2020 for levering innenfor samme periode, må selger utstede kreditnota og ny faktura med 6 %. Kjøper må da på eget initiativ kontakte selger med anmodning om retting.

Slik endrer du satsene i Ajour Office

Du må selv oppdatere satsene ved behov. Merk da at Lav sats finnes både for inngående (kodene 13 og 13K) og utgående merverdiavgift (kode 33).

 

Endre en avgiftssats

Du velger Avgiftskoder fra menyen Lister > Andre lister > Regnskap og finner kode 13 i listen, trykker Endre-knappen og angir 6,00 i feltet Mva:

Du avslutter ved å klikke Lagre-knappen . Konteringsreglene som hører til denne koden, oppdateres da automatisk i alle virksomheter.

Deretter utfører du tilsvarende for kodene 13K og 33.

Ajour

Ajour

Vi hjelper småbedrifter å lykkes

Med Ajour Office klarer du både å drive firmaet, fakturere og føre regnskapet selv!

Har du spørsmål eller kommentarer? Send oss en melding her på siden, diskuter i Ajour Brukerforum eller spør vår regnskapsfører.