Vi hjelper småbedrifter å lykkes

Olav Johannessen

Olav Johannessen

Daglig leder og vår regnskapsfører

Siviløkonom og har i mange år undervist i regnskapsføring og bedriftsøkonomi i videregående skole.

Vidar Johannessen

Vidar Johannessen

Product Manager og Lead Developer

Siviløkonom og informasjonsviter. Utvikler av forretningssystemet Ajour Office samt forløperen Ajour Regnskap.

Caudiu Bria

Caudiu Bria

Lead Developer Web

Fullstack webutvikler. Spesialist på Microsoft-teknologier som .NET og Azure. Leder utviklingen av vår neste systemgenerasjon Ajouro.

Besøksadresse

Dovafjellsvegen 24

5542 Karmsund

Postadresse

Postboks 2145

5504 Haugesund

Telefon

+47 908 30 512

Org.nr: 979725264

Vår historie

Olavs foreldre drev landhandel på Sandhåland på Karmøy med bensinpumpe og drosjeløyve og produserte også sykler under eget merke. Tallfølelse og forretningsforståelse fikk han altså inn med morsmelken, men også innsikt i hvilket slit det var for at alt skulle gå rundt. Etter endt dag i butikken var det ikke bare å ta kvelden. Da måtte bøkene føres, varer bestilles, hentes og bringes og alt klargjøres til neste dag. Deretter var det gjerne opp å jobbe på sykkelloftet til langt på kveld. Olav viste stort talent for tall og regning og ble tidlig engasjert i bokføringen, noe som nok la mye av grunnlaget for utdanningsløpet gjennom handelsgymnas og handelshøyskole.

Dessverre måtte landhandelen avvikles i 1969 da Olavs far Hans gikk bort etter kort tids sykdom, men interessen og forståelsen for småbedrifter og deres utfordringer tok han med seg videre. Dessuten hadde han arvet gründergenet – lysten til å starte og skape noe selv og være til hjelp for andre.

Etter tilbakekomst til Haugesund fra studiene ved Handelshøyskolen i Bergen i 1967, tok Olav jobb i den videregående skolen (handelsgymnaset) som lærer og undervisningsinspektør, bl.a. med ansvar for økonomistyringen. Styringsevnen var imidlertid nokså begrenset da den enkelte skole, som var underlagt fylkeskommunen med tildelte budsjettmidler og kun anvisende myndighet, styrte etter tilsendte rapporter som alltid lå månedsvis på etterskudd. Hvordan man reelt sett lå an i forhold til budsjett på ulike kapitler og kontoer var derfor alltid usikkert.

Da de første PC’ene dukket opp tidlig på 1980-tallet utstyrt med bl.a. det programmerbare databaseprogrammet dBase II, så Olav umiddelbart potensialet og gikk til innkjøp både privat og på jobb av en Osborne I. Sammen med eldstesønnen Vidar (16), som allerede hadde vist stor interesse for programmering på Commodore 64, begynte han så utvikling av et regnskapsprogram som skolen kunne benytte til sin lokale økonomistyring. Etter hvert fattet også andre skoler interesse for systemet noe som skapte grunnlag for kommersialisering og Ajour var født! (Navnet kom fra Olavs store språkinteresse. Han snakker fransk flytende og har også undervist i fransk på videregående.)

Fra 1986 drev Vidar programutviklingen videre fra Bergen ved siden av studier, mens Olav stod for salg og support ved siden av ny jobb som kontorsjef ved Haugesund Maritime Høyskole, som også tok i bruk systemet etter utvikling av en egen versjon for statlige institusjoner. Det ble også utviklet eget studentopptakssystem og inventarregister for høyskolen. Disse ble ikke kommersialisert videre.

Etter noen år ble det klart at markedet for skoleregnskap var for lite og det ble startet utvikling av et ordinært regnskapsprogram for småbedrifter i dBase-klonen FoxBase+. Dette ble lansert i 1991 som Ajour Regnskap for MS-DOS og gikk rett til topps i kåringen av beste regnskapsprogram i PC World Norge påfølgende år. Med en slik flying start fikk man raskt godt fotfeste i markedet og flere tusen småbedrifter ble etter hvert betalende kunder.

I årene som fulgte ble programmet utvidet med bl.a. fakturering, kontaktoppfølging (CRM) og elektronisk betalingsformidling. Olavs gamle drøm om å skape et verktøy som kunne effektivisere hverdagen for småbedriftene var blitt en realitet!

Verden stod imidlertid ikke stille og lanseringen av Windows 3.1 og senere Windows 95 slo raskt bena under MS-DOS baserte programmer og la et stort press på Vidar, som nå jobbet som konsulent i Cap Gemini, for å få utviklet en Windows-basert versjon, noe som ville kreve nyutvikling og omskriving fra bunnen av. Det ble startet utvikling i Visual FoxPro i 1999 og våren 2001 kunne endelig Ajour Office lanseres komplett med de aller fleste funksjoner fra DOS-versjonen.

Hva betyr Ajour?

A jour, fra fransk à jour, «til dag(s dato)», brukt om regnskap, dagbøker og lignede i betydningen «ført fram til dags dato», ellers benyttet i betydning «oppdatert, underrettet, kjent med det siste som har hendt på et område».