Gratis etablering

860/år
  • Ingen kostnad per transaksjon
  • CrediCare telefonsupport
  • Forutsetter forutgående kjøp av Ajour Office

Integrert purring og inkasso

Ajour CrediCare er en purretjeneste som enkelt lar deg sette bort all betalingsoppfølging (purring og eventuelt etterfølgende inkasso) til CrediCare AS via filutveksling mellom Ajour Office og deres nettportal.

Utgangspunktet er at du fakturerer selv i Ajour Office og så eksporterer forfalte krav etterhvert til fil som lastes opp i portalen. CrediCare foretar så utsending av purring (inkassovarsel) og gjennomfører eventuelt også etterfølgende inkasso hvis nødvendig. Ukentlig mottar du fil med innbetalinger som leses inn som bilag i Ajour Office. Bare et tastetrykk og du har innbetalingene rett i regnskapet!

Bestilling

Ja, takk vi ønsker herved å bestille Ajour CrediCare: